Integritetspolicy

Cook’n Bloom AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information Cook’n Bloom AB samlar in och hur denna används.

Cook’n Bloom AB 556930-1632, Torsten Alms Gata 17 (kontor, ej kundmottagning), 126 51 Hägersten, Sverige, [email protected], är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vår webbplatsadress är: https://www.cooknbloom.se.

När bearbetar vi dina personuppgifter?

När du genomför ett köp, använder vår webbplats, är i kontakt med oss via telefon/mejl/kontaktformulär eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden.

Personuppgifter vi samlar in

Cook’n Bloom sparar nedan uppgifter om dig som kund hos oss:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Portkod (i de fall det är angivet)
 • Orderhistorik
 • IP-adress
 • Information om din användning av cooknbloom.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla varor, tjänster och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med ditt köp.
 • Hjälpa dig som kund när du kontaktar vår kundservice
 • Ge dig attraktiva och relevanta erbjudanden och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats och när du lagt beställning på vår sajt.
 • Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden
 • Utveckla våra tjänster, produkter och erbjudanden så att de blir mer attraktiva för dig som kund
 • Följa vid var tid gällande lagstiftning

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Samtlig insamling av personuppgifter som utförs av Cook’n Bloom görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med köp och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund. För att kunna personalisera din upplevelse på vår webbplats och göra innehållet relevant samlas information in om ditt beteende på webbplatsen.

Slutligen kan personuppgifter komma att insamlas och behandlas för att Cook’n Bloom ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser och följa lagstadgade krav.

Lagring och tillgång av personuppgifter

Cook’n Bloom lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för. De kan dock komma att lagras längre tid än så i de fall som det finns lagstadgade krav på Cook’n Bloom som så kräver eller då bolagets rättsliga intressen förutsätter förlängd bearbetning.

Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom Cook’n Bloom och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med transport av dina varor, till mediapartners i samband med distribution av vår marknadsföring eller för att hantera betalningen/bokföring av dina varor.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Cook’n Bloom Dina uppgifter kommer heller inte att säljas till tredje part utan ditt tillstånd.

Dina personuppgifter lagras enligt teknisk säkerhetsstandard och vi har organisatoriskt vidtagit åtgärder och infört rutiner för att säkerställa att de data vi fått tillgång till inte hamnar i fel händer.

Övrigt

Vi använder oss av cookies och andra liknande tekniker för att kunna mäta och förstå hur vår webbplats används. Vi använder Googles tjänster för webbanalys. Läs mer om Googles policies för personuppgiftshantering här.

Det är mycket viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss på nedan kontaktuppgifter. Det gäller också om du vill få ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller om du önskar få dina personuppgifter raderade ur våra system. Sådan hantering åtar vi oss att enligt lag utföra inom 30 dagar från din förfrågan, men såklart i snabbast möjliga mån. Tänk på att om du väljer att få dina personuppgifter raderade från våra system så behöver du själv kunna påvisa att du gjort ett köp för att vi ska kunna hantera återköp och garantiärenden.

Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här, på cooknbloom.se.

Cook’n Bloom AB, [email protected], är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Share This